Заява Асоціації «Професійний уряд» щодо ризиків під час конкурсів на вищі посади державної служби

Протягом останніх трьох місяців значний резонанс у суспільстві викликає відсутність призначень за результатами проведених конкурсів на заміщення вакантних посад у вищому корпусі державної служби. Асоціація українців-випускників провідних університетів світу «Професійний уряд», як громадянська платформа сприяння підвищенню якості урядування в Україні, що об’єднала людей зі значним досвідом роботи в корпоративному секторі та громадських організаціях, висловлює занепокоєння щодо ризиків, пов’язаних з гальмуванням імплементації Стратегії реформування державної служби на 2016-2021 роки. Наявні випадки відсутності прозорості у процесі проходження конкурсних процедур на деякі посади у вищому корпусі державної служби, недотримання конкурсних положень і строків проведення конкурсів, відсутності належної кількості призначень за завершеними конкурсами – це вкрай негативна практика останніх трьох місяців, яка вимагає першочергової уваги і належного реагування органів державної влади та всіх зацікавлених сторін у сфері реформи державного управління в Україні. 

Реформа державного управління – це одна з ключових реформ в Україні, яка покликана побудувати більш ефективну та підзвітну громадянам систему державного управління, яка працює в інтересах суспільства, забезпечує сталий розвиток країни та надає якісні послуги.  Невід’ємною складовою реформи, яка серед іншого базується на європейських стандартах належного адміністрування SIGMA/OECD, є впровадження прозорих процедур відбору на професійну, аполітичну державну службу через публічні конкурси. Забезпечення чесної конкуренції через прозорі та якісно проведені конкурси та відбір найкращих фахівців на засадах мериторкатичності, які готові служити інтересам суспільства, є критично важливим фактором модернізації державної служби.

Асоціація «Професійний уряд» підтримує зусилля нової команди Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) та схвалює перші кроки, зроблені у напрямку створення прозорої процедури відбору державних службовців та серйозну налаштованість на реалізацію Стратегії реформування державної служби з метою створення спроможної підзвітної державної служби, якій довіряють громадяни.

Водночас, ми звертаємо увагу на суттєві ризики, пов’язані із загрозою втрати довіри суспільства до доброчесності Комісії з питань вищого корпусу державної служби через відсутність розслідувань для виявлення випадків упередженості окремих членів Комісії в останніх резонансних конкурсах (зокрема, на зайняття посади Голови Державного агентства України з питань кіно, державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті).

Крім того, викликає занепокоєння суттєве порушення строків оприлюднення результатів конкурсів у вищому корпусі державної служби: серед 56 оголошених конкурсів у листопаді 2019 року (за суб’єктами призначення Кабінет Міністрів України 53, Президент України — 2, Агентство з розшуку та менеджменту активів — 1) визначено переможців лише у 9, у той час як 11 конкурсів скасовано, 1 конкурс завершився без визначення переможців, а ще 35 конкурсів тривають із суттєвим перевищенням передбаченого Законом України “Про державну службу” строку оприлюднення результатів, який складає до 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення такого конкурсу.

Асоціація «Професійний уряд» наголошує, що втрата довіри суспільства і міжнародних партнерів України до дій Уряду у напрямку реалізації реформи державного управління, зокрема, до забезпечення проведення публічних і прозорих конкурсів на посади вищого корпусу державної служби у встановлені законодавством строки, є великим ризиком для втілення на практиці належного врядування, підзвітності органів державної влади, та реалізації курсу України на набуття членства у Європейському Союзі.

Ми рекомендуємо Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України терміново розглянути необхідність наступних першочергових дій для забезпечення максимальної прозорості у роботі Комісії з питань вищого корпусу державної служби та всіх урядових інституцій, залучених до організації процедур відбору кадрів у різних сферах державного управління:

– Для збалансованої та незалежної роботи призначити новий склад Комісії з питань вищого корпусу державної служби із забезпеченням можливості громадськості та міжнародним інституціям запропонувати і обрати більшість членів Комісії з-поміж осіб, які не пов’язані з органами державної влади;

– Забезпечити повну прозорість роботи Комісії на всіх етапах конкурсів, та завершити кожен етап конкурсів публічним протоколом, де чітко вказані оцінки, надані кожним членом Комісії;

– Забезпечити призначення Кабінетом Міністрів України фіналістів конкурсів у максимально короткий термін (не більше 15 днів), а у випадку відмови від призначення жодного фіналіста публічно надавати повний і вичерпний перелік підстав для відмови у призначенні;

– Забезпечити повне дотримання процедур проведення конкурсів на всіх етапах та у всіх інституціях, що належать до сфери державного управління.

Викладені вище рекомендації є першочерговими, але їх перелік не є вичерпним. Асоціація «Професійний уряд» наголошує на критичній необхідності провести публічне обговорення необхідних змін до Закону України “Про державну службу” та супровідних нормативно-правових актів. При цьому Асоціація «Професійний уряд» вважає, що запропоновані вище рекомендації суттєво зменшать ризики «негативної селекції» та забезпечать доступ до публічного урядування висококваліфікованим фахівцям, які готові служити інтересам українського суспільства та працювати на благо України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.