qwerty6

Заява Асоціації «Професійний Уряд»

 

Заява Асоціації «Професійний Уряд» щодо законопроекту № 1066-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» від 10.09.2019 року.

 

Асоціація українців-випускників провідних університетів світу “Професійний уряд” підтримує ініціативу модернізації державного управління, запропоновану проектом Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади” № 1066-IX, зокрема запровадження контрактних умов працевлаштування на державній службі та вдосконалення системи оцінювання результатів службової діяльності. Разом з тим висловлюємо наші ключові зауваження та пропозиції щодо вдосконалення цієї законодавчої ініціативи.

Вимога стратегічного бачення трансформації державного управління. Суб’єкт законодавчої ініціативи не пропонує суспільству стратегічного бачення подальшого реформування системи державного управління і без громадського обговорення бачення реформи та змін до Стратегії реформи державного управління одразу пропонує зміни до профільного законодавства.

Потреба юридичної визначеності гарантій, прав та обов’язків державних службовців. Пропонована проектом закону відмова від поширення трудового законодавства на сферу державної служби у питаннях, що не врегульовані спеціальним законодавством про державну службу, створює загрозу прогалин у юридичному регулюванні державної служби (зокрема у питаннях оплати праці, часу відпочинку та інших соціальних гарантій). Вважаємо, що трудові відносини на державній службі мають відповідати засадам трудового законодавства та виступаємо проти виведення державних службовців зі сфери дії трудового законодавства. Наявність прогалин законодавчого регулювання в свою чергу створює загрозу свавілля керівництва у питаннях прав та обов’язків державних службовців.

Забезпечення автономності державної служби та обмеження політичного впливу на неї. Вважаємо, що запропонована проектом закону можливість звільнення державного службовця на підставі вже першої негативної оцінки, а також звільнення державних службовців категорії “А” тільки на підставі подання, внесеного відповідним міністром чи керівником центрального органу виконавчої влади (ЦОВВ) протягом одного року з моменту призначення такого міністра чи керівника ЦОВВ, створює передумови для зловживань та суперечить автономності державної служби від політичної кон’юнктури і захищеності державних службовців від безпідставних звільнень чи переміщень. Ми переконані, що автономність державної служби покликана забезпечити інституційну сталість державного апарату незалежно від результатів змагань за політичні посади.

Рекомендуємо передусім вирішити питання майбутнього чинної Стратегії реформування державного управління до 2021 року шляхом проведення широких публічних консультацій із громадськістю та міжнародними партнерами, що підтримують підвищення якості урядування в Україні.

Рекомендуємо за результатами розгляду законопроекту в першому читанні доопрацювати проект закону із залученням громадськості та міжнародних партнерів.

Сподіваємось на співпрацю і готові й надалі долучатися до розробки стратегічних напрямів вдосконалення державного управління на засадах забезпечення меритократії, доброчесності та гідної оплати ефективної праці державних службовців

 

qwerty6

Заява Асоціації «Професійний уряд» щодо ризиків під час конкурсів на вищі посади державної служби

Протягом останніх трьох місяців значний резонанс у суспільстві викликає відсутність призначень за результатами проведених конкурсів на заміщення вакантних посад у вищому корпусі державної служби. Асоціація українців-випускників провідних університетів світу «Професійний уряд», як громадянська платформа сприяння підвищенню якості урядування в Україні, що об’єднала людей зі значним досвідом роботи в корпоративному секторі та громадських організаціях, висловлює занепокоєння щодо ризиків, пов’язаних з гальмуванням імплементації Стратегії реформування державної служби на 2016-2021 роки. Наявні випадки відсутності прозорості у процесі проходження конкурсних процедур на деякі посади у вищому корпусі державної служби, недотримання конкурсних положень і строків проведення конкурсів, відсутності належної кількості призначень за завершеними конкурсами – це вкрай негативна практика останніх трьох місяців, яка вимагає першочергової уваги і належного реагування органів державної влади та всіх зацікавлених сторін у сфері реформи державного управління в Україні. 

Реформа державного управління – це одна з ключових реформ в Україні, яка покликана побудувати більш ефективну та підзвітну громадянам систему державного управління, яка працює в інтересах суспільства, забезпечує сталий розвиток країни та надає якісні послуги.  Невід’ємною складовою реформи, яка серед іншого базується на європейських стандартах належного адміністрування SIGMA/OECD, є впровадження прозорих процедур відбору на професійну, аполітичну державну службу через публічні конкурси. Забезпечення чесної конкуренції через прозорі та якісно проведені конкурси та відбір найкращих фахівців на засадах мериторкатичності, які готові служити інтересам суспільства, є критично важливим фактором модернізації державної служби.

Асоціація «Професійний уряд» підтримує зусилля нової команди Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) та схвалює перші кроки, зроблені у напрямку створення прозорої процедури відбору державних службовців та серйозну налаштованість на реалізацію Стратегії реформування державної служби з метою створення спроможної підзвітної державної служби, якій довіряють громадяни.

Водночас, ми звертаємо увагу на суттєві ризики, пов’язані із загрозою втрати довіри суспільства до доброчесності Комісії з питань вищого корпусу державної служби через відсутність розслідувань для виявлення випадків упередженості окремих членів Комісії в останніх резонансних конкурсах (зокрема, на зайняття посади Голови Державного агентства України з питань кіно, державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті).

Крім того, викликає занепокоєння суттєве порушення строків оприлюднення результатів конкурсів у вищому корпусі державної служби: серед 56 оголошених конкурсів у листопаді 2019 року (за суб’єктами призначення Кабінет Міністрів України 53, Президент України — 2, Агентство з розшуку та менеджменту активів — 1) визначено переможців лише у 9, у той час як 11 конкурсів скасовано, 1 конкурс завершився без визначення переможців, а ще 35 конкурсів тривають із суттєвим перевищенням передбаченого Законом України “Про державну службу” строку оприлюднення результатів, який складає до 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення такого конкурсу.

Асоціація «Професійний уряд» наголошує, що втрата довіри суспільства і міжнародних партнерів України до дій Уряду у напрямку реалізації реформи державного управління, зокрема, до забезпечення проведення публічних і прозорих конкурсів на посади вищого корпусу державної служби у встановлені законодавством строки, є великим ризиком для втілення на практиці належного врядування, підзвітності органів державної влади, та реалізації курсу України на набуття членства у Європейському Союзі.

Ми рекомендуємо Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України терміново розглянути необхідність наступних першочергових дій для забезпечення максимальної прозорості у роботі Комісії з питань вищого корпусу державної служби та всіх урядових інституцій, залучених до організації процедур відбору кадрів у різних сферах державного управління:

– Для збалансованої та незалежної роботи призначити новий склад Комісії з питань вищого корпусу державної служби із забезпеченням можливості громадськості та міжнародним інституціям запропонувати і обрати більшість членів Комісії з-поміж осіб, які не пов’язані з органами державної влади;

– Забезпечити повну прозорість роботи Комісії на всіх етапах конкурсів, та завершити кожен етап конкурсів публічним протоколом, де чітко вказані оцінки, надані кожним членом Комісії;

– Забезпечити призначення Кабінетом Міністрів України фіналістів конкурсів у максимально короткий термін (не більше 15 днів), а у випадку відмови від призначення жодного фіналіста публічно надавати повний і вичерпний перелік підстав для відмови у призначенні;

– Забезпечити повне дотримання процедур проведення конкурсів на всіх етапах та у всіх інституціях, що належать до сфери державного управління.

Викладені вище рекомендації є першочерговими, але їх перелік не є вичерпним. Асоціація «Професійний уряд» наголошує на критичній необхідності провести публічне обговорення необхідних змін до Закону України “Про державну службу” та супровідних нормативно-правових актів. При цьому Асоціація «Професійний уряд» вважає, що запропоновані вище рекомендації суттєво зменшать ризики «негативної селекції» та забезпечать доступ до публічного урядування висококваліфікованим фахівцям, які готові служити інтересам українського суспільства та працювати на благо України.

qwerty6 qwerty6

Заява Асоціації «Професійний Уряд»

Заява Асоціації «Професійний Уряд»

щодо законопроекту № 2598

«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»

від 13.12.2019 року

Асоціація українців-випускників провідних університетів світу «Професійний Уряд» даною заявою висловлює своє занепокоєння щодо процесу проходження законопроекту № 2598, окремих його положень та потенційних негативних наслідків для місцевої демократії та децентралізації, які може спричинити прийняття законопроекту у даній редакції.

  • Асоціація вважає недопустимим розгляд законопроекту № 2598 без всенародного обговорення та експертиз. Проект закону не був оприлюднений і представлений для обговорення громадськістю до внесення його Президентом у Верховну Раду, що може негативно вплинути на реформу в цілому та створити негативну практику внесення змін до Конституції України без жодних обговорень громадськістю. У відповідності до підпункту 2 пункту 7 статті 146 Регламенту Верховної Ради України, ми закликаємо опублікувати законопроект для всенародного обговорення у строк до прийняття Верховною Радою України постанови про звернення до Конституційного Суду України щодо законопроекту, а також направити законопроект на наукову та юридичну експертизу. 
  • Асоціація застережує про те, що законопроект, який мав би децентралізувати владу у випадку прийняття в даній редакції, навпаки, сприятиме посиленню «президентської вертикалі» влади. Запровадження інституту «префекта» з повноваженнями і статусом,  передбаченим законопроектом породжує загрозу надмірного посилення влади Президента України. Наділення Президента повноваженнями за поданням префекта достроково припинити повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради є неприпустимим у зв’язку  з можливістю надмірного втручання у діяльність органів місцевого самоврядування. Більше того, у законопроекті відсутня чітко прописана процедура такого припинення повноважень, що може спричинити різні його тлумачення. 
  • Асоціація наголошує на важливості не приймати зміни до Конституції України, що негативно впливають на інституціоналізацію державної служби на місцях та роботу в органах місцевого самоврядування, зокрема зменшуючи строк повноважень органів місцевого самоврядування (до 4 років) та префектів (до 3 років). 

На національному рівні виборні органи отримують більше часу для реалізації програм та  завдань, ніж виборні органи на місцевому рівні.  

Викладені вище тези не є виключними запереченнями щодо законопроекту № 2598. При цьому Асоціація «Професійний Уряд» вважає, що лише за допомогою проведення дискусій, обговорень та консультацій як з громадськістю, так і з експертним середовищем, можливе напрацювання змін до законопроекту з метою впровадження належної децентралізації влади. 

 

qwerty6

Заява Асоціації «Професійний Уряд»

Заява Асоціації «Професійний Уряд»

щодо законопроекту № 2598

«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»

від 13.12.2019 року

Асоціація українців-випускників провідних університетів світу «Професійний Уряд» даною заявою висловлює своє занепокоєння щодо процесу проходження законопроекту № 2598, окремих його положень та потенційних негативних наслідків для місцевої демократії та децентралізації, які може спричинити прийняття законопроекту у даній редакції.

  • Асоціація вважає недопустимим розгляд законопроекту № 2598 без всенародного обговорення та експертиз. Проект закону не був оприлюднений і представлений для обговорення громадськістю до внесення його Президентом у Верховну Раду, що може негативно вплинути на реформу в цілому та створити негативну практику внесення змін до Конституції України без жодних обговорень громадськістю. У відповідності до підпункту 2 пункту 7 статті 146 Регламенту Верховної Ради України, ми закликаємо опублікувати законопроект для всенародного обговорення у строк до прийняття Верховною Радою України постанови про звернення до Конституційного Суду України щодо законопроекту, а також направити законопроект на наукову та юридичну експертизу. 
  • Асоціація застережує про те, що законопроект, який мав би децентралізувати владу у випадку прийняття в даній редакції, навпаки, сприятиме посиленню «президентської вертикалі» влади. Запровадження інституту «префекта» з повноваженнями і статусом,  передбаченим законопроектом породжує загрозу надмірного посилення влади Президента України. Наділення Президента повноваженнями за поданням префекта достроково припинити повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради є неприпустимим у зв’язку  з можливістю надмірного втручання у діяльність органів місцевого самоврядування. Більше того, у законопроекті відсутня чітко прописана процедура такого припинення повноважень, що може спричинити різні його тлумачення. 
  • Асоціація наголошує на важливості не приймати зміни до Конституції України, що негативно впливають на інституціоналізацію державної служби на місцях та роботу в органах місцевого самоврядування, зокрема зменшуючи строк повноважень органів місцевого самоврядування (до 4 років) та префектів (до 3 років). 

 

На національному рівні виборні органи отримують більше часу для реалізації програм та  завдань, ніж виборні органи на місцевому рівні.  

Викладені вище тези не є виключними запереченнями щодо законопроекту № 2598. При цьому Асоціація «Професійний Уряд» вважає, що лише за допомогою проведення дискусій, обговорень та консультацій як з громадськістю, так і з експертним середовищем, можливе напрацювання змін до законопроекту з метою впровадження належної децентралізації влади. 

 

qwerty6

Statement by the Professional Government Association

Statement by the Professional Government Association

on Bill No. 2598

«On Amendments to the Constitution of Ukraine (on Decentralization of Power)»

from 12/13/2019

The Professional Government Association would like to express our deep concern regarding several key provisions of the Bill # 2598 and the potential negative consequences for local democracy and decentralization effort if the bill is adopted in the proposed form.

  • The Association opposes the adoption of the changes to the Constitution proposed by the bill No. 2598 without conducting proper public consultations to allow the civil society and expert community to express their position. The draft law has been submitted by the President to the Verkhovna Rada, bypassing public consultations. This is likely to adversely affect the reform as a whole and create a negative precedent of amending the Ukraine’s Constitution without proper public participation. We urge the President to send the draft law for legal expertise and make it available for public discussion, before the Verkhovna Rada requests an official opinion from the Constitutional Court of Ukraine, as outlined in the article 146, paragraph 2, subparagraph 2 of the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine.

  • The Association warns that the bill, in its current version, strengthens the “presidential vertical” instead of helping the decentralization effort. The introduction of the “Prefect” , a position with the powers and status envisaged by the bill risks giving the President excessive control over the local governing bodies. Endowing the President with the authority to terminate the local community head, change the community or regional council composition, is unacceptable due to risk of excessive interference in the local self-government bodies work. Furthermore, the draft law does not contain a clearly outlined procedure for such interference, which could lead to conflicting interpretations.

  • The Association emphasizes the importance of not adopting amendments to the Constitution of Ukraine that adversely affect the local civil service institutionalization and the local governments’ work.  For example, reducing the term of authority for local self-government bodies ( to 4 years) and prefects (to 3 years), gives elected bodies on the national level more time to implement programs and tasks than elected bodies at the local level. 

The aforementioned is by no means a final and complete list of objections, to Bill No. 2598. Professional Government Association believes that proper amendments to the proposed bill are only possible through discussions and consultations with the public and the expert community.