Заява Асоціації «Професійний Уряд»

Заява Асоціації «Професійний Уряд»

щодо законопроекту № 2598

«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»

від 13.12.2019 року

Асоціація українців-випускників провідних університетів світу «Професійний Уряд» даною заявою висловлює своє занепокоєння щодо процесу проходження законопроекту № 2598, окремих його положень та потенційних негативних наслідків для місцевої демократії та децентралізації, які може спричинити прийняття законопроекту у даній редакції.

  • Асоціація вважає недопустимим розгляд законопроекту № 2598 без всенародного обговорення та експертиз. Проект закону не був оприлюднений і представлений для обговорення громадськістю до внесення його Президентом у Верховну Раду, що може негативно вплинути на реформу в цілому та створити негативну практику внесення змін до Конституції України без жодних обговорень громадськістю. У відповідності до підпункту 2 пункту 7 статті 146 Регламенту Верховної Ради України, ми закликаємо опублікувати законопроект для всенародного обговорення у строк до прийняття Верховною Радою України постанови про звернення до Конституційного Суду України щодо законопроекту, а також направити законопроект на наукову та юридичну експертизу. 
  • Асоціація застережує про те, що законопроект, який мав би децентралізувати владу у випадку прийняття в даній редакції, навпаки, сприятиме посиленню «президентської вертикалі» влади. Запровадження інституту «префекта» з повноваженнями і статусом,  передбаченим законопроектом породжує загрозу надмірного посилення влади Президента України. Наділення Президента повноваженнями за поданням префекта достроково припинити повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради є неприпустимим у зв’язку  з можливістю надмірного втручання у діяльність органів місцевого самоврядування. Більше того, у законопроекті відсутня чітко прописана процедура такого припинення повноважень, що може спричинити різні його тлумачення. 
  • Асоціація наголошує на важливості не приймати зміни до Конституції України, що негативно впливають на інституціоналізацію державної служби на місцях та роботу в органах місцевого самоврядування, зокрема зменшуючи строк повноважень органів місцевого самоврядування (до 4 років) та префектів (до 3 років). 

На національному рівні виборні органи отримують більше часу для реалізації програм та  завдань, ніж виборні органи на місцевому рівні.  

Викладені вище тези не є виключними запереченнями щодо законопроекту № 2598. При цьому Асоціація «Професійний Уряд» вважає, що лише за допомогою проведення дискусій, обговорень та консультацій як з громадськістю, так і з експертним середовищем, можливе напрацювання змін до законопроекту з метою впровадження належної децентралізації влади. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.